#lyckasilarandet2017 Tillgänglighetskonferens SPSM. Gunilla Almgren Bäck Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM @SPSMsverige · 4 Apr 2017.

2477

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 ; Köp online Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, sko.. (355404482) Pedagogik kurslitteratur • Skick: Begagnad Pris 190 kr • Tradera.co

Syfte Lucka 22: Alla lär sig mer i en tillgänglig lärmiljö! Läs mer om vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning på på vår webbplats: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), implementerades i en kommun. Vi har undersökt implementeringen av värderings-verktyget på två olika nivåer i kommunen: på (1) beslutandenivå i barn och utbildnings- - SPSM dnr ALL 2014/981 Prioriterade insatser samt underlag för uppföljning för de funktionshinderpoliska delmålen Värderingsverktyg för tillgänglig skola . Myndigheten har under de tre senaste åren haft ett fördjupningsområde med temat . Redovisning av regeringsuppdrag Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM 2016) och ett värde i att fortsätta utforska UDL som metod. Då styrande dokument och forskningsrapporter talar för inkludering och tillgänglig lärmiljö och att UDL är en metod för att uppnå detta, ser vi intresse av att intervjua lärare som arbetat med modellen. Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se.

Varderingsverktyg spsm

  1. Brandt fordon skara
  2. Cykling barn falun

Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Detta såg jag som en möjlighet att fördjupa mig inom det. Materialet  #lyckasilarandet2017 Tillgänglighetskonferens SPSM. Gunilla Almgren Bäck Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM @SPSMsverige · 4 Apr 2017. Postadress: Box 1100 871 29. Härnösand Karta och vägbeskrivning. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Handledning.

#lyckasilarandet2017 Tillgänglighetskonferens SPSM. Gunilla Almgren Bäck Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM @SPSMsverige · 4 Apr 2017.

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen. https://www.spsm.se. Medverkande Åsa Larsson, Johanna Lindblad, Anita Sundström Wåhlin. Målgruppsbeskrivning Specialpedagoger som arbetar mot förskolan.

Varderingsverktyg spsm

När beskedet kom att vi hade fått finansiering till vårt projekt Extra anpassningar — en praktik att utveckla från spsm för kalenderåret 2017 blev vi såklart väldigt glada, samtidigt var schema och tjänstefördelningar redan spikade så något större utrymme för de deltagande lärarna fanns ju inte.

Varderingsverktyg spsm

De markerade indikatorerna utgör underlag för den mall för handlingsplan som kan skapas i verktyget. I handlingsplanen kan verksamheten ta fram mål, åtgärder och uppföljning för att förbättra lärmiljön. I handledningen finns stöd om hur detta kan gå till. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola pdf (0,9 MB) Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, tillgänglig version pdf (1,7 MB) I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hur det har uppfattats och använts i en svensk kommun. 8 SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola, skola och fritidshem Verktyget kan med fördel användas i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på i förskola, skola och på fritidshem, i värdegrundsarbetet och i det pedagogiska samtalet.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Randstad norcross

SPSM beskriver värderingsverktyget som ett stödmaterial för pedagoger, som syftar till att förbättra tillgängligheten för barn och elever i den svenska förskolan, skolan 7 och fritidshemmet. Inledningsvis tog kommunen initiativ till ett trepartssamtal med SPSM och Högskolan Dalarna. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 Kontakta oss.

26 apr 2017 Pia Persson, Anna Swärd och Gunilla Fällman från SPSM tog emot priset. Våra gäster från SPSM berättade om sitt värderingsverktyg och  Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning 010-473 54 06, catrin.tufvesson @spsm.se DATE-lärmaterial och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för en Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, www.spsm.se/tillganglighet,  Läroplan för förskolan.
Rap folk

Varderingsverktyg spsm synkronisera filer windows 10
center for sprakintroduktion
hur lång tid tar en överföring från swedbank till handelsbanken
parkering skansen pris
socionom yrken lista
spela gitarr youtube

1 maj 2017 Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Skola-Elev-Plan, SEP. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Tillgänglighet är ett begrepp 

Just nu […].

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot diskriminering Värderingsverktyg från SPSM : här finns även ett bra test ni kan göra för att få syn på förbättringsmöjligheter. Här läser hela artikeln Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Har du ett konto på www.spsm.se loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola, skola och fritidshem. Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Följ spsm. Facebook Twitter YouTube RSS. Kontakta oss.

5fentligt dokument, Kartläggning ansökan SIS-medel, 2014.