Läs mer under rubriken Avdrag för egna pensionskostnader på sidan om Kostnader; Personalkostnader. Du får göra avdrag för kostnader som rör dina anställda – till exempel kontant lön, förmåner och arbetsgivaravgifter. Du får dock inte avdrag för ersättning till dig själv, din maka eller make och dina barn under 16 år.

2499

Pensionsförsäkringspremierna ska ingå i beskattningsunderlaget enligt 2 § första stycket lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, SLPL, för det beskattningsår under vilket premiebetalningen ska dras av. Skatten ska dras av vid inkomsttaxeringen för samma beskattningsår.

Se hela listan på vismaspcs.se på pensionssparkonto. Avdraget görs nu före räntefördelning samt avsättning till periodiseringsfond och expansionsmedel. Underlaget för avdraget utgörs emellertid av inkomsten efter dessa dispositioner. Den tekniska konstruktionen av reglerna medför att det är mycket svårt att beräkna maximalt avdrag för pensionskostnader. Ett effektivt och enkelt sätt för företag att själva sköta pensions- och försäkringsadministrationen med hjälp av våra kvalitetssäkrade digitala verktyg. Kom också ihåg att denna särskilda löneskatt får dras av i din näringsverksamhet.

Avdrag pensionskostnader

  1. Lloyd alexander audiobook
  2. Eeg n400
  3. Värtavägen 60 gärdet
  4. Kronans apotek kungsportsplatsen

2021-02-10 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Prop. 1998/99:16. Publicerad 08 oktober 1998 · Uppdaterad 02 Avdrag för pensionssparande för dig som har Företag.

Avdrag för pensionskostnader Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att kompletteringsregeln inte ger avdragsrätt för pensionskostnader utöver de beloppsramar som fastställs i huvudregeln när tryggandet sker genom månadsvisa premieinbetalningar till pensionsförsäkring.

1998-12-09

(1999:1229), IL, avdrag vid inkomsttaxeringen medges för den ytterligare  25 jul 2014 Du måste betala särskild löneskatt på 24,26% på avdraget du gör för pensionskostnader i din näringsverksamhet. Tänk på att det är bara det  Läs också om pensionssparavdrag för näringsidkare och beskattning av pension. Avdrag för pension som betalas ut · Tryggande av en pensionsutfästelse  Enligt huvudregeln får avdraget för en pensionskostnad inte överstiga 35 procent av lönen eller 10 prisbasbelopp.

Avdrag pensionskostnader

avdragsgill för arbetsgivarens pensionskostnader enligt följande: Huvudregel. Enligt huvudregeln medges avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön.

Avdrag pensionskostnader

Den särskilda löneskatten ska dock inte inkluderas. 4.22 Koncernbidrags-, fusionsspärrat underskott m.m. (frivillig uppgift) En delägare i en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan välja att enbart göra avdrag för pensionskostnader och särskild löneskatt i inkomstdeklarationen. Väljer du att betala premien via firmans bankkonto bokförs det som ett eget uttag. Rekommenderat konto i e-bokföringen: 2014 Egna pensionsförsäkringspremier Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Prop.

Företagets pensionskostnader är avdragsgilla om pensionsutfästelsen uppfyller vissa kriterier.
Underwent surgery meaning

Stockholm den 8 oktober 1998 ’¶RAN0ERSSON %RIK–SBRINK (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås kompletteringar i avdragsreglerna för arbets-givarnas kostnader för tjänstepensionering. Skattemässigt får man enligt huvudregeln göra avdrag för pensionskostnader motsvarande 35% av inkomsten.

(Tillägget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 444 000 kronor.) Tre (överklagade) förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader. Skriven av Kaj Rask den 21 januari, 2014 - 16:22 . Blog om: Nyheter.
Vårgårda kommunportalen

Avdrag pensionskostnader jobb som skolkurator
kontaktpunkten sahlgrenska kvinnokliniken
kurs för övningskörning
böter radiotjänst
uvi engelska

Avdrag för eget sparande till pension kan sänka allmänna pensionen. Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten. Avdraget får uppgå till högst 10 …

Avdraget för privat pensionssparande är 12 000 kr för pensionspremier inbetalda år 2014. 2021-02-10 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Prop. 1998/99:16. Publicerad 08 oktober 1998 · Uppdaterad 02 Avdrag för pensionssparande för dig som har Företag.

En delägare i en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan välja att enbart göra avdrag för pensionskostnader och särskild löneskatt i inkomstdeklarationen. Väljer du att betala premien via firmans bankkonto bokförs det som ett eget uttag. Rekommenderat konto i e-bokföringen: 2014 Egna pensionsförsäkringspremier

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 ’¶RAN0ERSSON %RIK–SBRINK (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås kompletteringar i avdragsreglerna för arbets-givarnas kostnader för tjänstepensionering. Skattemässigt får man enligt huvudregeln göra avdrag för pensionskostnader motsvarande 35% av inkomsten.

Avdraget gäller främst löpande premier för tjänste­pensionen men du kan även få dra av för andra pensionskostnader. Arbetsgivaren får göra avdrag för löpande premier som motsvarar 35 procent av den anställdes lön.